Menu:

Program de audiențe
Inspector șef
Luni
09.00-13.00
Joi
14.00-18.00
Prim adjunct al
inspectorului șef
Marți
10.00-14.00
Adjunct al
inspectorului șef
Miercuri
10.00-14.00

Legaturi utile:

IGSU
Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta
MAI
Ministerul Administratiei si Internelor
112
112
Directia Generala Anticoruptie
Directia Generala Anticoruptie
INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ "NICOLAE IORGA" AL JUDEȚULUI BOTOȘANI
este organizat și funcționează în baza:
  1. Ordonanța Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 363/2002
  2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență
  3. HOTĂRÂRE nr.557 din 3 august 2016 privind managementul tipurilor de risc
  4. Legea nr. 481/2004 privind Protecția Civilă
  5. Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
  6. H.G.R. nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, funcționare și atribuțiile serviciilor profesioniste
  7. Ordinul ministrului de stat, ministrul administrației și internelor nr. 360/2004 pentru aprobarea criteriilor de performanță privind structura organizatorică și dotarea serviciilor de urgență
  8. Ordinul ministrului de stat, ministrul administrației și internelor nr. 370/2004 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind organizarea și funcționarea inspectoratelor județene, respectiv al Municipiului București, pentru situații de urgență
  9. Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 1134/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea, pregătirea, organizarea, desfășurarea și conducerea acțiunilor de intervenție ale serviciilor de urgență profesioniste