Menu:

Program de audiențe
Inspector șef
Luni
09.00-13.00
Joi
14.00-18.00
Prim adjunct al
inspectorului șef
Marți
10.00-14.00
Adjunct al
inspectorului șef
Miercuri
10.00-14.00

Legaturi utile:

IGSU
Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta
MAI
Ministerul Administratiei si Internelor
112
112
Directia Generala Anticoruptie
Directia Generala Anticoruptie

Purtator de cuvant al ISU Botosani - plt. adj. Dorina LUPUTelefon fix: 0231/508178
Telefon mobil: 0754888012
Fax: 0231/504986
E-mail relatii_publice@isubotosani.ro

Responsabil cu indeplinirea sarcinilor prevazute de Legea 544/ 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public - plt. adj. Dorina LUPU

Botosani, strada Uzinei, nr. 3
Telefon 0231/508178
E-mail relatii_publice@isubotosani.ro
 • BULETIN INFORMATIV cu datele și informațiile de interes public, conform prevederilor art. 5 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informații de interes public
ÎN ATENȚIA PENSIONARILOR INSPECTORATULUI PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ "NICOLAE IORGA" AL JUDEȚULUI BOTOȘANI
În temeiul art. 2 din OUG nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, pentru beneficiarii dreptului de pensie aflați în plată la Casa de Pensii Sectorială a M.A.I. și cărora la recalcularea/revizuirea pensiilor nu le-au fost valorificate prima de concediu de odihnă, premiul anual și/sau sporul de fidelitate, acordate după data trecerii în rezervă/încetării raporturilor de serviciu pentru perioada de activitate, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare sau în baza hotărârilor judecătorești definitive și irevocabile, se va efectua revizuirea pensiilor la cererea pensionarilor, însoțită de adeverința doveditoare a veniturilor respective.

Pentru obținerea adeverințelor respective, pensionarii Ministerului Administrației și Internelor se vor adresa unității de la care au încetat raporturile de serviciu sau de unde au fost trecuți în rezervă.

INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC COMUNICATE DIN OFICIU DE INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ "NICOLAE IORGA" AL JUDEȚULUI BOTOȘANI

SURSE DE FINANȚARE:

 • Bugetul de stat, bugetul Consiliului Județean Botoșani, donații, sponsorizări și contribuții ale societăților și ale caselor de asigurare sau reasigurare, potrivit legii.

 • Bilanțul contabil la data de 31.12.2015
 • Raport de execuție bugetară la data de 30.06.2016
 • Raport de execuție bugetară la data de 30.09.2016
 • Raport de execuție bugetară la data de 30.12.2016
 • Bugetul de cheltuieli - 2015
 • Bugetul de cheltuieli - 2016

 • Veniturile salariale nete achitate personalului din ISUJ Botosani în anul 2017
 • Situația privind achizițiile directe efectuate în anul 2017

 • DECLARAȚII DE AVERE ȘI INTERESE

  PROGRAMELE ȘI STRATEGIILE PROPRII

  • Planul anual de prevenire și intervenție în domeniul situațiilor de urgență
  • Planuri proprii de măsuri pentru organizarea și desfășurarea unor activități cu caracter periodic

  LISTA CUPRINZÂND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC

  • Date statistice cu privire la dinamica producerii situațiilor de urgență în zona de competență
  • Avize, autorizații, acorduri de securitate la incendiu și protecție civilă
  • Date statistice cu privire la activitățile de verificare și monitorizare a îndeplinirii cerințelor de securitate la incendiu și protecție civilă la localități, instituții și agenți economici care-și desfășoară activitatea în zona de competență
  • Comunicate și buletine informative de presă

  MODALITĂȚILE DE CONTESTARE A DECIZIEI INSTITUȚIEI PUBLICE ÎN SITUAȚIA ÎN CARE PERSOANA SE CONSIDERĂ VĂTĂMATĂ ÎN PRIVINȚA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC SOLICITATE

  În conformitate cu prevederile art. 21, alin (2) și ale art.22, alin (1) din Legea544/2001, persoana care se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate ( i s-a refuzat, în scris, răspunsul la informația solicitată; nu a primit nici un răspuns; i s-a răspuns parțial sau incomplet) poate proceda astfel:
  • depune, în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință a răspunsului negativ, o reclamație administrativă adresată inspectorului șef;
  • face o plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărui rază teritorială domiciliază sau la Tribunalul Botoșani; depunerea acestei plângeri nu este condiționată de depunerea reclamației administrative.


  ACCESUL LA INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC

  Dreptul persoanei de a avea acces la orice informație de interes public nu poate fi îngrădit, potrivit art. 31, aliniatul 1 din Constituția României.

  Legea nr.544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public reglementează acest drept constituțional. Definitoriu în acest sens este articolul 1 din actul normativ menționat care prevede faptul că "Accesul liber și neîngrădit al persoanei la orice informații de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane și autoritățile publice, în conformitate cu Constituția României și cu documentele internaționale ratificate de Parlamentul României".

  Autoritățile publice, potrivit competențelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetățenilor asupra misiunilor pe care le îndeplinesc însă dreptul la informație nu trebuie să prejudicieze măsurile de protecție a tinerilor sau siguranța națională.

  Toate informațiile furnizate mass-mediei și populației se transmit în timp util cu respectarea prevederilor Legii 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public.

  Model cerere
  Model reclamație 1
  Model reclamație 2
  Timp mediu de completare: 5 min.
  Costul serviciului de copiere a documentelor solicitate în temeiul Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, în unitățile Ministerului Afacerilor Interne, aferent unei operațiuni tehnice de copiere, astfel:

  • 0,5 lei/pagină, alb-negru, pentru informații și imagini disponibile pe hârtie A4 sau inferior;
  • 0,6 lei/pagină, alb-negru, pentru informații și imagini disponibile pe hârtie A3.

  REGULAMENT DE ACREDITARE A JURNALIȘTILOR

  Jurnaliștii care doresc să se acrediteze la Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Nicolae Iorga" al Județului Botoșani sunt rugați să se adreseze Compartimentului Informare și Relații Publice:
  Adresa: municipiul Botoșani, strada Uzinei, nr.3
  Telefon: 0231/508178
  Fax: 0231/504986
  Program de lucru : luni - vineri între orele 08.00 - 16.00
  Documente necesare pentru acreditare: cerere de acreditare

  Raport de evaluare a implementării legii 544/2001 în anul 2015